درباره ما

مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1367 آغاز به کار کرد و با توجه به نیاز کشور، آموزش زبانهای خارجی را در برنامه خود قرار داد که در حال حاضر با بیش از 120 مرکز آموزشی در سراسر کشور، یکی از بزرگترین مراکز آموزش زبانهای خارجی در کشور محسوب میگردد. مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، مجوز برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت و مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت از دیگر اقدامات این مؤسسه در جهت توسعه می باشد.

کیش 19