نظر سنجی

پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

با سلام و احترام زبان آموز گرامی خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ذیل ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری فرمائید. لازم به ذکر است اطلاعات و پاسخهای شما محرمانه خواهند ماند با تشکر از عنایت شما لطفاً شماره همراه خود را در قسمت مشخص شده وارد نمائید موسسه آموزشی علوم و فنون کیش پونک

گروه سنی زبان آموز را انتخاب نمائید.
لطفاً نام استاد را وارد نمائید
1) آیا استاد کلاسها را سر ساعت شروع و تمام می کند؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
2) آیا کیفیت صدا و تصویر استاد قابل قبول است؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
3) آیا استاد تسلط لازم از لحاظ فنی برای کنترل کلاس دارد؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
5) آیا فرصت کافی به زبان آموزان برای اظهار نظر، پاسخگوئی به مکالمه داده می شود ؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
6) آیا مدیریت زمانی استاد قابل قبول است؟ ( 1کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
7) آیا استاد متناسب با محتوای هر جلسه تکلیف تعیین می کند؟ ( 1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
8) آیا بازخورد لازم در رابطه با تکالیف داده می شود؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
9) آیا استاد توجه کافی به تک تک زبان آموزان دارد؟ ( 1کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
10) آیا استاد در گروه زبان آموزان ( در ساعات تعیین شده) پاسخگوئی لازم را دارد؟ ( 1کمترین و 5 بیشترین امتیاز)
11) آیا استاد در تمام طول کلاس انگلیسی صحبت می کند؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
12) آیا استاد برخورد محترمانه ای با زبان آموزان دارد؟ (1کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
13) با توجه به شرایط موجود کدام روش آموزشی را برای یادگیری زبانهای خارجی ترجیح می د هید؟
14) آیا کتاب داستان و کتاب کار به طور متناوب پیگیری می شود؟ (1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز)
15) آیا با وجود استاد فعلی انگیزه شما جهت شرکت در دوره های زبان انگلیسی بیشتر شده است؟ (1کمترین و 5 بیشترین امتیاز)
16) (مربوط به کلاس آنلاین ) آیا استاد به طور مداوم تصویر خود را به نمایش می گذارد و از زبان آموزان نیز درخواست روشن کردن دوربین را می نماید؟ ( 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز)
17) آیا استاد به نحو احسن از وسایل کمک آموزشی ( فیلم، بازی، آهنگ، داستانک، تصاویر مرتبط و... ) استفاده می نماید؟ (1کمترین و 5 بیشترین امتیاز)
18) کیفیت خدمات واحد ارتباط با مشتریان مؤسسه را چگونه ارزیابی می کنید؟ (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز)
19) کیفیت خدمات واحد فنی و پشتیبانی کلاسهای آنلاین مؤسسه را چگونه ارزیابی می کنید؟ ( 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز)
در صورت تمایل هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را در کادر زیر وارد نمائید
در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمائید


کیش 19